Jaarlijks 3.000 ernstige letselschades bij paardrijden; wie is aansprakelijk?

Vorige maand vond een ernstig ongeval plaats waarbij een paard betrokken was. Een vrouw was met een paard onderweg dat van een manege kwam. Ter hoogte van een houten brug liep het helemaal mis. De vrouw viel samen met het paard van het brugje, waarbij het dier met zijn volle gewicht op de vrouw terechtkwam. De vrouw raakte ernstig gewond en heeft dit helaas niet overleefd. Dit artikel van Leidse Letselschade Advocaten gaat over de vraag wie er aansprakelijk is voor de ontstane letsel- of overlijdensschade bij dit type ongevallen.

Voor veel mensen is paardrijden een passie. Ze doen mee aan springwedstrijden, genieten van een ritje door het bos of ze oefenen op de manege. Iedereen die wel eens paardrijdt, weet dat het risicovol is. Omdat paarden sterke dieren zijn en de ruiter hoog op de rug van het dier zit, kunt u bij een valpartij ernstige letselschade oplopen.

Cijfers
Jaarlijks lopen meer dan 30.000 ruiters letselschade op tijdens het paardrijden. Letsel aan hoofd, nek, rug en ribben komt veelvuldig voor. Bij ongeveer één op de tien ongevallen met paarden moet de ruiter met ernstige verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen, onder meer door botbreuken of een dwarslaesie.

Bij wie kun je schade claimen?
Rijdt u op een paard dat eigendom is van iemand anders en u loopt letselschade op, dan is artikel 6:179 BW van toepassing. Daarin is bepaald dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor alle schade die iemand lijdt als gevolg van het gedrag van het dier. Dus bij een val van een paard is de eigenaar van het dier verplicht om u de schade te vergoeden.

Maar omdat u vrijwillig op het paard rijdt,  en u de risico’s van het dier kent, krijgt u minimaal de helft van de letselschade vergoed. Op basis van billijkheid kan dit worden bijgesteld naar bijvoorbeeld 75% of zelfs 100%. Als u nog aan het leren paardrijden bent, is de kans groot dat 100% van de schade wordt vergoed. Als een paard u schopt, kunt u niets aan het ongeval doen. Daarom wordt in zo’n geval uw letselschade ook volledig vergoed.

Welke schade kun je claimen?
Alle financiële gevolgen van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking, zoals misgelopen inkomsten en smartengeld. Zeker wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid, kan de schade behoorlijk in de papieren lopen. Ook de kosten van hulpmiddelen en voorzieningen kunnen op de eigenaar van het paard worden verhaald.

Leidse Letselschade Advocaten
Heeft u een ongeluk gehad waarbij u letsel heeft opgelopen? Wacht niet te lang en neem contact op met een letselschadeadvocaat. De kosten van de advocaat worden meestal vergoed door de aansprakelijke partij.  Voor vragen over letselschade kunt u altijd contact opnemen met Leidse Letselschade Advocaten. Ons kantoor is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade en de advocaten Gerben Janson en Joost van den Berg zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten.

 

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.