Bent u na een ongeval opgenomen in een ziekenhuis? U heeft mogelijk recht op een dagvergoeding

Als u betrokken ben geraakt bij een ernstig ongeval, zoals een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, kan het zijn dat u tijdelijk moet worden opgenomen in een ziekenhuis en/of revalidatiecentrum om te herstellen. Verblijfs- en behandelingskosten worden vergoed door uw zorgverzekering, maar andere kosten kunt u op de veroorzaker van het ongeval verhalen. Hiervoor kunt u dagvergoedingen vorderen, die wij namens u kunnen aanvragen bij de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

De dagvergoeding, ook wel ziekenhuisdaggeldvergoeding genoemd, is bedoeld om de extra kosten te dekken die u in een ziekenhuis of revalidatiecentrum maakt. De dagvergoeding is bedoeld om de volgende extra kosten te dekken die verband houden met tijdelijke opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum:

 • De aanschaf van slaapkleding
 • Uitgaven die het verblijf aangenamer maken, zoals:
  • Extra telefoonkosten
  • Boeken en tijdschriften
  • Consumpties
  • Huur van TV, films, enz.
 • Parkeergelden van bezoekers
 • Bloemen, fruit, enz.

Hoogte dagvergoeding
De hoogte van de dagvergoeding wordt bepaald volgens de richtlijn Ziekenhuisdaggeldvergoeding van De Letselschade Raad. Bij opname in het ziekenhuis krijgt u een vast bedrag van €35,- per dag. De vergoeding voor verblijf in een revalidatiecentrum is €18,- per dag (bedragen 2023).

Als u van mening bent dat uw uitgaven om gegronde reden de genoemde dagvergoeding overschrijden en u kunt dit aantonen met behulp van bonnetjes, dan kan de vergoeding die u ontvangt worden gebaseerd op de werkelijk geleden schade.

Juridische hulp van een advocaat
Wilt u meer weten over de schadepost ziekenhuisdaggeldvergoeding? Of wilt u uw letselschadezaak voorleggen aan een gespecialiseerde advocaat? De kosten van de advocaat worden meestal vergoed door de aansprakelijke partij.  Voor vragen over letselschade kunt u altijd contact opnemen met Leidse Letselschade Advocaten. Ons kantoor is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade en de advocaten Gerben Janson en Joost van den Berg zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.