Bewijslast in een letselschadezaak: wie eist, bewijst!

Wanneer u door een ongeval letsel heeft opgelopen, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, en het ongeval is door iemand anders veroorzaakt, dan heeft u recht op vergoeding van uw schade. Als eisende partij is het in beginsel wel uw verplichting om bewijs te leveren. Over uw bewijslast gaat dit artikel van Leidse Letselschade Advocaten.

Bewijslast algemeen
De hoofdregel bij het leveren van bewijs in het civielrecht is even duidelijk als simpel: Wie eist, bewijst. Dus wanneer u zich beroept op bepaalde rechtsgevolgen van het handelen of nalaten van een ander, dan moet u de veronderstelde feiten ook bewijzen. Dat noemen we de bewijslast. Als het u niet lukt om de veronderstelde feiten aan te tonen, dan gaan de rechtsgevolgen die u inroept niet door. Uw vordering wordt dan afgewezen.

In een letselschadezaak draait de bewijslast om drie onderwerpen: de aansprakelijkheid (juridisch), het letsel (medisch) en de schade (financieel).

Bewijslast aansprakelijkheid
Als u schade heeft geleden door toedoen van een ander, kunt u de wederpartij aansprakelijk stellen. Uw advocaat helpt u daarbij. Aansprakelijkstelling gebeurt middels een aangetekende brief, waarin u gedetailleerd de feiten en omstandigheden van het ongeval weergeeft. Volgens u gaf de wederpartij u bijvoorbeeld geen voorrang op een gelijkwaardige kruising, waardoor een verkeersongeval is ontstaan.

U moet de aansprakelijkheid van de ander kunnen aantonen. Lever daarom zoveel mogelijk bewijs aan, zoals fotomateriaal van (de plaats van) het ongeval, het schadeformulier, een proces-verbaal van de politie en verklaringen van getuigen.

Bewijslast letsel
U zult ook het letsel dat u door het ongeval hebt opgelopen moeten bewijzen. Bij vrijwel iedere letselschadezaak zijn daarom medische verklaringen nodig, bijvoorbeeld van uw huisarts, uw bedrijfsarts of uw fysiotherapeut. Deze verklaringen worden door uw advocaat opgevraagd en als bewijs aangevoerd bij de wederpartij.

Bewijslast schade
Ook de financiële schade die u claimt bij de wederpartij moet door u worden bewezen. Het gaat om zowel de materiële als de immateriële schade, gedifferentieerd in verschillende schadeposten. Dit is een ingewikkeld proces en gelukkig hoeft u dit niet zelf te doen. Uw advocaat helpt u daarbij. Voor het concreet berekenen van alle schadeposten bestaan speciale rekenprogramma’s. Er zijn zelfs deskundigen die zich volledig hebben gespecialiseerd in het maken van dergelijke berekeningen. Hoe beter de schade is onderbouwd, des te groter is de kans dat de schade door de wederpartij geheel wordt vergoed.

Uitzonderingen
Er zijn en paar uitzonderingen op de algemene regels van bewijslast, namelijk gevallen van risicoaansprakelijkheid en gevallen van omkering van de bewijslast. Uw advocaat kunt u hierover meer vertellen en onderzoeken of er in uw zaak van deze uitzonderingen sprake is.

Juridische bijstand Leidse Letselschade Advocaten
De kwaliteit van het door u geleverde bewijs bepaalt uiteindelijk het succes van uw letselschadezaak. Dat is de reden waarom hulp van een gespecialiseerde advocaat bij letselschade onmisbaar is. Bij aantoonbare aansprakelijkheid in letselschadezaken zijn de advocaatkosten geheel te verhalen op de aansprakelijke partij. Wilt u meer weten? Wacht niet te lang en neem contact op met een letselschadeadvocaat. De kosten van de advocaat worden meestal vergoed door de aansprakelijke partij.  Voor vragen over letselschade kunt u altijd contact opnemen met Leidse Letselschade Advocaten. Ons kantoor is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade en de advocaten Gerben Janson en Joost van den Berg zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.