Cijfers verkeersveiligheid: Elke dag 300 mensen in ziekenhuis na een verkeersongeval

Cijfers verkeersveiligheid: Elke dag 300 mensen in ziekenhuis na een verkeersongeval

Het gaat al een aantal jaren slecht met de verkeersveiligheid in Nederland. Afgelopen week werd bekend dar er vorig jaar 582 verkeersdoden zijn gevallen in ons land. Naast de verkeersdoden vielen er vorig jaar ruim 6.800 ernstig verkeersgewonden en werden er maar liefst 110.000 verkeersslachtoffers behandeld op de spoedeisende hulp. Dat zijn gemiddeld 300 mensen per dag!

Over de afgelopen tien jaar beschouwd, daalt het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden niet. In 2020 en 2021 was het aantal slachtoffers weliswaar iets lager dan verwacht, maar dit had vooral te maken met de mobiliteitsbeperkende coronamaatregelen. De voorlopige gegevens over verkeersdoden en -gewonden in 2022 toont weer een duidelijke stijging ten opzichte van 2021.

Rijden onder invloed neemt toe
Een zorgelijke ontwikkeling is dat uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat het aantal gevallen van rijden onder invloed in de afgelopen vijf jaar bijna is verdubbeld. Het aandeel zware verkeersovertredingen waarbij alcohol in het spel is, is zelfs gestegen van 1% in 2017 naar 6% in 2022. Naast alcoholgebruik, is ook drugsgebruik in het verkeer een groeiend probleem. De politie registreerde een groter aantal ongevallen dat vermoedelijk (mede) werd veroorzaakt door lachgasgebruik.

Gestelde ambities onhaalbaar
In 2015 werd door het kabinet de ambitie geformuleerd dat het aantal verkeersdoden in 2030 gehalveerd moet zijn. Het SWOV is daarover heel duidelijk: zonder aanvullende maatregelen zal het aantal verkeersslachtoffers niet afnemen, maar verder gaan stijgen. Hoewel er maatregelen zijn die het aantal slachtoffers flink kunnen verminderen, is de doelstelling van het kabinet niet realistisch.

Extra maatregelen nodig
Maar met extra maatregelen is het wel mogelijk de negatieve trend te keren en te zorgen voor een geleidelijk afnemen van het aantal verkeersslachtoffers. Vooral maatregelen die fietsveiligheid vergroten – bijvoorbeeld de invoering van een fietshelm – hebben een groot effect op zowel verkeersdoden als ernstig verkeersgewonden. Daarnaast pleitten verkeersexperts voor snelheidsbeperkende maatregelen en regelmatige alcohol- en drugscontroles in het verkeer.

Gevolgen voor de schatkist
Aan het prioriteren van verkeersveiligheid hangt wel een behoorlijk prijskaartje. Uit wetenschappelijke doorrekeningen blijkt dat er de komende 30 jaar maar liefst 15 miljard euro extra nodig is ten opzichte van de huidige budgetten, waarvan ruim 6,5 miljard euro aan investeringen in een verkeersveilige infrastructuur.

Het kabinet staat dus voor moeilijke maar belangrijke keuzes om de veiligheid in het verkeer in Nederland te verbeteren en daarmee zoveel mogelijk verkeersslachtoffers te voorkomen.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.