De regeling van letselschade: van ongeval tot schadevergoeding

 

 

Een ongeval is een ingrijpende gebeurtenis, met name voor iemand die daarbij letselschade oploopt. In een paar tellen kan het leven een totaal onverwachte wending nemen. Wat volgt is een traject vol onzekerheden en beproevingen. Het slachtoffer gaat een herstelfase in. Daarnaast proberen wij de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. In deze bijdrage omschrijven we hoe het schaderegelingstraject globaal verloopt.

Na het ongeval

Wanneer duidelijk is dat er sprake is van letsel die door een ander is veroorzaakt, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, ondergaat het slachtoffer de noodzakelijke medische behandelingen. Er volgt een ziekmelding bij de werkgever en als het gaat om een zelfstandig ondernemer moeten vaak de nodige maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten doorgaan. Het is een hectische fase, waarbij er meer vragen zijn dan antwoorden: wat staat me te wachten? En hoe lossen we alle problemen op? Als het goed is, wacht het slachtoffer niet te lang met de inschakeling van een letselschade advocaat.

Wie is er aansprakelijk?

De ingeschakelde belangenbehartiger, bij voorkeur een gespecialiseerde LSA-advocaat, gaat op bezoek bij het slachtoffer om de situatie te analyseren, te adviseren en om hulp aan te bieden. Na het bezoek wordt meteen actie ondernomen. Op basis van de eerste gegevens van het ongeval wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld. Bij een verkeersongeval gaat de aansprakelijkstelling rechtstreeks naar de autoverzekeraar van de veroorzaker.

Zodra duidelijk is dat er sprake is van financiële schade, vordert de belangenbehartiger een voorschot bij de verzekeraar. Dat bedrag is bedoeld om de eerste kostenposten die het gevolg zijn van het ongeval te kunnen dragen.

Als er behoefte is aan voorzieningen, zoals bijvoorbeeld tijdelijke huishoudelijke hulp of een maaltijdenvoorziening, dan kan de belangenbehartiger regelen dat deze er komen en worden betaald door de verzekeraar. De voorzieningen zijn bedoeld om voor rust en stabiliteit te zorgen.

Wat is uw schade?

Terwijl het slachtoffer zich richt op zijn of haar herstel, verzamelt de advocaat alle relevante informatie om de schade bij te houden en vast te stellen. De opgevraagde medische informatie wordt gebruikt om de relatie tussen het ongeval en het letsel aan te tonen. De financiële gegevens omtrent de schade wordt opgenomen in een zogenaamde schadestaat, een totaaloverzicht van de schade.

Als duidelijk is dat het eerste voorschot niet voldoende is, vraagt de advocaat een aanvullend voorschot aan. Het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat het slachtoffer ondanks alle beperkingen en bijkomende kosten niet onnodig in de problemen komt en in alle rust kan herstellen.

Hoe ontwikkelt uw letsel?

De advocaat houdt in de gaten hoe het herstel van het slachtoffer vordert. Zal er sprake zijn van blijvend letsel, of is volledig herstel mogelijk? Zolang deze vraag niet beantwoord kan worden, kan de letselschaderegeling niet worden afgerond.

Meestal wordt medisch advies opgevraagd om te kunnen vaststellen welke ontwikkelingen in het herstel verwacht mogen worden. Bij ernstig letsel worden ook de (arbeids)beperkingen die het gevolg zijn van het letsel door een deskundige in kaart gebracht. Zo beschikt de belangenbehartiger over alle relevante informatie om de schade zo goed mogelijk te kunnen vaststellen.

Waar heeft u recht op?

Pas als er sprake is van een helder medisch beeld over het letsel, de eventuele blijvende beperkingen en de kansen op verder herstel, gaat de advocaat in overleg met de wederpartij over de afwikkeling van de schade. Vaak wordt er daarbij onderhandeld over grote schadeposten, bijvoorbeeld het verlies aan inkomsten door het ongeval, medische kosten en smartengeld. Ook de advocaatkosten moeten door de aansprakelijkheidsverzekeraar worden betaald. De gevorderde schadevergoeding wordt door de advocaat zorgvuldig onderbouwd, aan de hand van de verkregen informatie.

Meestal lukt het om zonder een gerechtelijke procedure met de verzekeraar tot overeenstemming te komen over de hoogte van de totale schadevergoeding. Bovenop de al betaalde voorschotten vindt er dan een slotbetaling plaats, waarmee de letselschaderegeling wordt afgewikkeld. Bij het vaststellen van de hoogte van het bedrag wordt als het goed is ook rekening gehouden met eventuele pensioenschade en het recht op vertragingsrente.

Waar vindt u de beste hulp?

Niet voor niets is het zorgvuldig regelen van letselschade een juridisch specialisme. In het letselschaderegelingstraject is actuele kennis en ervaring van doorslaggevend belang om er zeker van te zijn dat het slachtoffer goed wordt begeleid en de volledige schade wordt betaald. Daarnaast moet een belangenbehartiger beschikken over goede onderhandelingsvaardigheden. Daarom is het inschakelen van een LSA-advocaat verstandig. Bij de LSA zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten.

Leidse Letselschade Advocaten

De advocaten van Leidse Letselschade Advocaten zijn bij de LSA aangesloten. Bovendien beschikt ons kantoor over het Nationaal Keurmerk Letselschade. Hierdoor kunnen wij onze cliënten aantoonbaar de beste kwaliteit garanderen.

Bent u het slachtoffer geworden van een ongeval en zoekt u hulp bij het verhalen van uw letselschade? Wij komen naar u toe, luisteren naar wat er is gebeurd en zorgen ervoor dat u goed wordt geholpen en krijgt waar u recht op heeft.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.