De vijf belangrijkste vragen over letselschade

Je hoopt dat het je nooit overkomt, maar je kunt het nooit uitsluiten. Het leven is immers vol met risico’s. Ieder jaar lopen tienduizenden mensen letselschade op door een ongeval. Het kan gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of bijvoorbeeld een medische fout. In al die gevallen zijn de gevolgen groot. Slachtoffers die verwikkeld raken in de nasleep van een ongeval hebben veel vragen over het schaderegelingstraject. In dit artikel beantwoorden we de vijf belangrijkste vragen over letselschade.  

Wat is letselschade?
Letselschade omvat alle materiële en immateriële gevolgen die het slachtoffer, door toedoen van de veroorzaker, als gevolg van een ongeval oploopt.

Voor de ontstane letselschade kan het slachtoffer de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen en schadevergoeding vorderen. Het gaat om de materiële en immateriële schade als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, arbeidsongeval of een medische fout.

Welke schadeposten kan ik verhalen?
Een schadepost is een onderbouwd en gespecificeerd onderdeel van de schade. Op de schadestaat worden alle schadeposten van het slachtoffer vermeld. Voorbeelden van schadeposten in letselschade zijn:

 • Affectieschade
 • Economische kwetsbaarheid
 • Huishoudelijke hulp
 • Pensioenschade
 • Shockschade
 • Smartengeld
 • Verlies arbeidsvermogen
 • Wettelijke rente
 • Ziekenhuisdaggeldvergoeding
 • Zorgschade

Hoe gaat de letselschaderegeling in z’n werk? De letselschaderegeling is de complete behandeling van letselschade van het slachtoffer, vanaf de aansprakelijkstelling van de veroorzaker van het ongeval, tot aan de eindregeling waarmee de letselschaderegeling wordt afgesloten.

Nadat de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk is gesteld, wordt de aansprakelijkheid door (de verzekeraar van) de veroorzaker al dan niet erkend. Het kan zijn dat hierover gediscussieerd dan wel geprocedeerd moet worden.

Zodra de aansprakelijkheid is erkend, wordt er doorgaans een voorschot op de schadevergoeding verstrekt. Vervolgens rust op het slachtoffer de bewijslast om de schade aannemelijk te maken en het verband aan te tonen tussen de schade en het ongeval.

Tot slot wordt er, meestal zonder tussenkomst van een rechter, onderhandeld over de totale schadevergoeding. Als er over een eindregeling een akkoord is bereikt, komt de letselschaderegeling tot een einde.

Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
Verzekeraars willen letselschade graag rechtstreeks met het slachtoffer afhandelen, omdat dat goedkoper is. Het is echter verstandig om u te laten bijstaan door een in letselschaderegeling gespecialiseerde rechtshulpverlener. Dan weet u zeker dat al uw schade ook daadwerkelijk wordt vergoed.

Er zijn drie soorten belangenbehartigers:

 • Letselschadeadvocaat (aangesloten bij de LSA)
 • Letselschade-expert (aangesloten bij het NIVRE)
 • Letselschadejurist in dienst van een rechtsbijstandverzekeraar

Op de website van De Letselschade Raad kunt u zoeken naar een belangenbehartiger die houder is van het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Hoe zit het met de kosten?
Een letselschaderegeling wordt meestal afgewikkeld zonder dat een gerechtelijke procedure noodzakelijk is. Partijen bereiken dan in het buitengerechtelijk traject overeenstemming over de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding.

De kosten van rechtsbijstand, ook wel de buitengerechtelijke kosten (BGK) genoemd, bestaan uit het honorarium van de belangenbehartiger van de benadeelde. De buitengerechtelijke kosten komen als schadepost bij algehele aansprakelijkheid volledig voor rekening van de aansprakelijke partij.

Leidse Letselschade Advocaten
Voor vragen over letselschade kunt u altijd contact opnemen met Leidse Letselschade Advocaten. Ons kantoor is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade en de advocaten Gerben Janson en Joost van den Berg zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.