Doorrijden na een verkeersongeval is strafbaar; wat zijn de consequenties?

Het is iedere dag wel ergens in Nederland een keer raak. Na een heftig verkeersongeluk gaat de bestuurder van de auto er vandoor, het slachtoffer gewond achterlatend. Dit gedrag komt helaas duizenden keren per jaar voor in Nederland. Wat zijn de consequenties waar ‘doorrijders’ rekening mee moeten houden? Daarover gaat dit artikel van Leidse Letselschade Advocaten.

Volgens cijfers van het Openbaar Ministerie schommelt het aantal ‘doorrijders’ na een ongeval met letsel al jaren rond de vierduizend per jaar. Als je ook het aantal eenzijdige ongevallen meerekent, waarbij mensen bijvoorbeeld een lantaarnpaal aanrijden zonder dit te melden, ligt het getal aanmerkelijk hoger. Zo waren er alleen al in de stad Den Haag vorig rond de tienduizend ongevallen waarbij de veroorzaker ervandoor ging.

Strafbaar
Wegrijden bij de plaats van een verkeersongeval is strafbaar op grond van artikel 7 van de Wegenverkeerswet 1994. Je mag niet doorrijden na een ongeluk waarbij iemand overlijdt of een ander letsel of schade oploopt, zonder dat je je identiteit kenbaar hebt gemaakt. Maar je mag iemand ook niet in hulpeloze toestand achterlaten na een ongeluk, zelfs niet als je zelf niks met het ongeluk te maken hebt.

Bedenktijd
Als je bewust doorrijdt na een ongeluk ben je behoorlijk fout bezig. Maar soms gebeurt het in een moment van paniek, zonder de consequenties goed te overzien. Kom je later tot het inzicht dat je op de plaats van het ongeval had moeten blijven, dan kun je je tot twaalf uur na het incident nog melden bij de politie. In dat geval is het doorrijden niet meer strafbaar. Deze uitzondering is niet van toepassing als je iemand achterlaat die acute medische hulp nodig heeft.

Sancties
Als vast komt te staan dat je onrechtmatig bent doorgereden na het ongeluk, dan kan er een flinke sanctie volgen. De straffen die opgelegd kunnen worden bij dit misdrijf variëren van geldboetes en taakstraffen tot een gevangenisstraf van maximaal een jaar. Ook kan het je voor langere tijd je rijbewijs kosten.

Verboden middelen
Als je als bestuurder onder invloed blijkt te zijn van alcohol of drugs of als blijkt dat je te hard en/of roekeloos hebt gereden, werkt dat strafverzwarend. Een van de redenen om door te rijden na een ongeluk is dan ook om verboden middelen in het bloed voor de politie te verbergen. Als je je dan na twaalf uur meldt, is dat vaak al uit het bloed verdwenen.

Wat te doen na een ongeval?
Ben jij in een vlaag van paniek doorgereden na een ongeval? Als het verkeersongeval zojuist is gebeurd, rijd dan direct terug en meld je bij de betrokkene of de agenten die ter plaatse komen. Geef aan dat je erg geschrokken was en daarom doorreed. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Leidse Letselschade Advocaten.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.