Flinke toename aantal arbeidsongevallen

Vorig jaar kreeg maar liefst 22 procent meer werknemers te maken met een bedrijfsongeval dan een jaar eerder. Het gaat om 2.357 slachtoffers. Veertig van hen zijn bij het ongeval overleden. Dat blijkt uit de Monitor arbeidsongevallen 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het aantal arbeidsongevallen is zelfs groter dan de jaren vóór de coronapandemie, toen rond de tweeduizend mensen slachtoffer van een arbeidsongeval werden.

Ongevallen gebeuren vaak met machines, voertuigen en gevaarlijke stoffen. Vooral mannen worden het slachtoffer. Jongeren, uitzendkrachten en stagiairs hebben eveneens een grotere kans op een arbeidsongeval.

Zorgplicht werkgevers
Werkgevers hebben een vergaande zorgplicht als het gaat om de veiligheid op de werkvloer. Deze zorgplicht geldt ook ten opzichte van zzp’ers en uitzendkrachten die bij hen werken. Er moet een veiligheidsbeleid zijn en de risico’s op een ongeval of beroepsziekte moeten zorgvuldig zijn geïnventariseerd. Hert doel daarvan is om gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Aansprakelijkheid bij letselschade
Als er toch een ongeval plaatsvindt, is de werkgever verplicht dit bij de Arbeidsinspectie te melden en onderzoek te doen naar het incident. In de meest ernstige gevallen, bij zwaar letsel of overlijden, doet de inspectie zelf onderzoek.

In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de (letsel)schade die de werknemer als gevolg van het ongeval oploopt. In die gevallen heeft de werknemer recht op een schadevergoeding. Alle schade die verband houdt met het ongeval dient te worden vergoed. Daarnaast heeft de werknemer recht op een vergoeding voor immateriële schade, het zogeheten smartengeld.

Hulp bij Letselschade
Voor het verkrijgen van een schadevergoeding dient de werkgever aansprakelijk te worden gesteld. De schadeclaim dient te worden onderbouwd met steekhoudende juridische argumenten en zowel medische als financiële informatie. Is deze onderbouwing ondermaats, dan kan dat betekenen dat de schade (deels) niet wordt vergoed.

Daarom is het verstandig om hierbij een letselschadeadvocaat in te schakelen. De advocaat neemt het slachtoffer alle rompslomp uit handen, zodat hij of zij zich kan concentreren op zijn of haar herstel. De advocaat draagt zorg voor een rechtvaardige schadevergoeding.

Leidse Letselschade Advocaten
Heeft u een ongeluk gehad waarbij u letsel heeft opgelopen? Wacht niet te lang en neem contact op met een letselschadeadvocaat. De kosten van de advocaat worden meestal vergoed door de aansprakelijke partij.  Voor vragen over letselschade kunt u altijd contact opnemen met Leidse Letselschade Advocaten. Ons kantoor is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade en de advocaten Gerben Janson en Joost van den Berg zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.