Help, mijn letselschadezaak is vastgelopen! Welke mogelijkheden zijn er om de zaak vlot te trekken?

Het slachtoffer van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft recht op volledige schadevergoeding. De letselschade, bestaande uit schadeposten als bijvoorbeeld inkomstenverlies, medische en juridische kosten en smartengeld, moet door (de verzekeraar van) de veroorzaker worden vergoed. Met name als het om grote bedragen gaat, kunnen de onderhandelingen over de te betalen schadevergoeding moeizaam verlopen. Soms zelfs zo moeizaam, dan het slachtoffer zich gedwongen ziet om juridische stappen te ondernemen. Welke mogelijkheden heeft het slachtoffer om een verzekeraar in beweging te krijgen en tot betaling van de schade te dwingen? Daarover gaat dit artikel.

Geschillen bij letselschade
Niemand zit te wachten op een moeizaam verlopend schaderegelingstraject, want het leidt tot vertraging en onzekerheid over de afloop. Maar toch is een geschil niet altijd te voorkomen. Als een verzekeraar blijft weigeren om de schade van een letselschadeslachtoffer te vergoeden, door bijvoorbeeld vergoeding van maar een klein deel van de schade aan te bieden, dan doet het slachtoffer zichzelf tekort door daarmee akkoord te gaan.

Gelukkig zijn er de nodige manieren om weigerachtige verzekeraars aan te pakken en ze op andere gedachten te brengen. In  dit artikel bespreken we er drie: procederen, mediation en een aantal overige manieren.

Procederen
De meest bekende manier van het ondernemen van stappen tegen een verzekeraar is het aanspannen van een gerechtelijke procedure. Er bestaan verschillende vormen van procedures, namelijk het kort geding, de bodemprocedure en de deelgeschilprocedure. Ook zijn er procedures die gaan over bewijslevering, zoals het deskundigenbericht en het getuigenverhoor.

Het hangt van de aard en de inhoud van het geschil af om te bepalen welke procedure de juiste is. Bij veel van de genoemde procedures is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht.

Mediation
Geschilbeslechting door mediation wordt in de letselschadepraktijk veel toegepast, als alternatief voor de gerechtelijke procedure. Als mediator treedt een ervaren en gediplomeerde bemiddelaar op, waar beide partijen vertrouwen in hebben. In één of meerdere sessies komen de knelpunten op tafel en wordt er naar een oplossing gezocht. Dat lukt het beste als beide partijen bereid zijn om elkaar tegemoet te komen. In de mediation wordt het slachtoffer bijgestaan door een belangenbehartiger, meestal een letselschadeadvocaat.

Overige mogelijkheden
Als het geschil gaat over klachtwaardig gedrag van een (medewerker van) een verzekeraar, dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij het klachteninstituut voor verzekeraars (Kifid). In eerste instantie zal een medewerker van het Kifid proberen de klacht via bemiddeling op te lossen. Als dat niet lukt, dan kan er een beslissing over de klacht worden genomen. Deze wordt gegrond of ongegrond bevonden en de verzekeraar kan worden gedwongen de klacht op te lossen.

In de letselschadebranche is er de mogelijkheid om een langlopende letselschadezaak die in een patstelling is beland voor te leggen aan de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) van De Letselschade Raad. Na aanmelding van de zaak en inzending van de stukken wordt er een zitting gepland. Tijdens de zitting kunnen beide partijen hun standpunten toelichten en worden door de leden van de Kamer vragen gesteld. Een paar weken na de zitting doet de Kamer LLZ een bindende uitspraak, waartegen geen beroep mogelijk is. Vaak betekent dat dat de zaak is opgelost.

Deskundige hulp
Het kiezen van de juiste manier om met een geschil in een letselschadezaak om te gaan is heel belangrijk. Bij de keuze van een verkeerde strategie kan een oplossing juist verder uit beeld raken. Wilt u advies over uw letselschadezaak? Neem dan contact op met Leidse Letselschade Advocaten.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.