Het causaal verband in een letselschadezaak: regelmatig voer voor discussie!

Slachtoffers die letselschade hebben opgelopen, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, krijgen te maken met de term ‘causaal verband’. Wat betekent deze term eigenlijk? Waarom is dit onderwerp zo belangrijk in een letselschaderegeling? En waar kunt u deskundige hulp vinden in uw letselschadezaak? Daarover gaat dit artikel van Leidse Letselschade Advocaten.

Wat is causaal verband?
Met causaal verband, ook wel aangeduid met de term ‘causaliteit’ wordt gedoeld op de relatie tussen de letselschade van het slachtoffer met het schadeveroorzakende incident, zoals een verkeersongeval, arbeidsongeval of een medische fout. Daarbij wordt beoordeeld of de klachten van het slachtoffer het gevolg zijn van het incident. Letselschade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als deze het directe gevolg is van het ongeval en het is aan het slachtoffer om dat te bewijzen.

Waarom is het causaal verband belangrijk?
Helaas blijkt het causaal verband in de praktijk regelmatig voer voor discussie. Met name in whiplashzaken is het een veelvoorkomend pijnpunt. Dat komt omdat whiplashklachten soms lastig te bewijzen zijn. Ze zijn bijvoorbeeld niet te zien op een scan of op röntgenfoto’s. Hierdoor is het moeilijk om objectief te beoordelen wat de oorzaak van de klachten is. Dat kan voor het slachtoffer die zijn of haar letselschade claimt bewijsproblemen opleveren, wanneer de aansprakelijk verzekeraar stelt dat de klachten niet het gevolg zijn van het ongeval en dat er een andere reden aan ten grondslag ligt.

Samen met een advocaat is het verstandig daartegen in verweer te komen. Het causaal verband is als volgt aannemelijk te maken:

  • De klachten moeten reëel zijn, dus niet ingebeeld of voorgewend en niet overdreven
  • De klachten bestonden vóór het ongeval nog niet
  • Een alternatieve verklaring voor het ontstaan van de klachten ontbreekt

Waar kunt u deskundige hulp vinden?
Letselschadezaken waarin wordt gediscussieerd over het causaal verband zijn lastige en complexe zaken, want er ontstaan vaak juridisch-technische discussies met de aansprakelijk verzekeraar. Het is dan ook verstandig om een advocaat in te schakelen om u hierin bij te staan. In letselschadezaken wordt de advocaat meestal betaald door de aansprakelijke partij, u heeft hier dus geen kosten aan.

Leidse Letselschade Advocaten is gespecialiseerd in letselschadezaken. Onze advocaten zijn aangesloten bij de Vereniging van Letselschadeadvocaten LSA en ons kantoor is houder van het Nationaal Keurmerk Letselschade. Neem gerust contact op om uw zaak te bespreken.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.