Letselschade na een arbeidsongeval: uw werkgever is mogelijk aansprakelijk

Bedrijfsongevallen of arbeidsongevallen zijn ongelukken die tijdens het werk plaatsvinden en resulteren in letsel of zelfs het overlijden van een werknemer. Een medewerker glijdt bijvoorbeeld uit op een gladde vloer of komt met zijn arm vast te zitten in een machine. Deze ongevallen kunnen werknemers zo ernstig verwonden dat ze mogelijk niet meer kunnen werken en tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raken. Naast het letsel leiden bedrijfsongevallen vaak tot aanzienlijke financiële schade.

Meest recente cijfers
Ondanks de nodige inspanningen van werkgevers en werknemers op het gebied van arbeidsveiligheid gebeuren er helaas elke dag arbeidsongevallen. In 2021 werden er maar liefst 3.482 arbeidsongevallen met letsel gemeld. 62 mensen overleden als gevolg van een ongeval tijdens het werk. Met name bij bedrijven in transport, afvalbeheer, bouw, industrie en in de landbouw, bosbouw en visserij vinden veel ernstige ongevallen plaats. Dat blijkt uit de Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Aansprakelijkheid werkgever
De werkgever is op grond van art. 7:658 BW mogelijk aansprakelijk voor schade die een werknemer door een ongeval oploopt. In de wet staat dat de werkgever aansprakelijk is als:

  • de werkgever bekend was of had moeten zijn met de veiligheidsrisico’s
  • de werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om een ongeval te voorkomen
  • het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden als de werkgever wel de nodige maatregelen had genomen

De werkgever is dus niet aansprakelijk voor de schade als hij kan aantonen dat hij voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om het ongeval of de ziekte te voorkomen. Ook is de werkgever niet aansprakelijk als aannemelijk is dat het ongeval en de schade aan de werknemer te wijten is, omdat hij of zij roekeloos heeft gehandeld.

Onenigheid over aansprakelijkheid of schade
Heeft uw werkgever of zijn verzekeringsmaatschappij aansprakelijkheid afgewezen? Of kunt u het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding na een arbeidsongeval? Dan kan het nodig zijn om een gerechtelijke procedure te starten. In veel gevallen is vertegenwoordiging door een advocaat daarbij verplicht.

Juridische bijstand
Het is verstandig om voor het verhalen van letselschade na een bedrijfsongeval een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. Als u een beroep doet op een advocaat die is aangesloten bij de specialisatievereniging LSA, dan weet u zeker dat deze deskundig is op het gebied van het letselschaderecht.

Informatie en advies
Wilt u meer informatie of wilt u uw letselschadezaak voor advies aan ons voorleggen? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.