Ook naasten van het slachtoffer hebben soms recht op schadevergoeding: shockschade en affectieschade

Als iemand ernstig letsel oploopt of overlijdt, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een misdrijf, heeft dat niet alleen grote impact op het slachtoffer zelf. Als een naaste op schokkende wijze wordt geconfronteerd met de gruwelijke gevolgen van het ongeval, kan dat een traumatiserend effect hebben. In die gevallen kunnen ook naasten van het slachtoffer letselschade oplopen, die geclaimd kan worden op de veroorzaker. Deze schadepost noemen we shockschade.     

Het Taxibus-arrest
De Hoge Raad heeft in het ‘Taxibus-arrest’ van 22 februari 2002 beslist dat toekenning van shockschade mogelijk is. Het ging in die zaak om een gruwelijk ongeval waarbij een vijfjarig meisje omkwam toen zij werd aangereden door een taxibus. De moeder van het meisje zag haar dochter levenloos liggen en liep een ernstig trauma op. Zij vorderde haar shockschade op de aansprakelijke partij. De Hoge Raad besloot dat de veroorzaker van een ernstig ongeval ook onrechtmatig handelt jegens degene die een nauwe affectieve relatie heeft met het slachtoffer en die door de confrontatie met het slachtoffer geestelijk letsel oploopt.

Nadere toelichting Hoge Raad
Omdat er in de praktijk verschillende opvattingen bestonden over de vraag in welke gevallen vergoeding van shockschade mogelijk is, heeft de Hoge Raad in het arrest van 28 juni 2022 een overzicht gegeven van de relevante gezichtspunten die een rol spelen bij de beoordeling van shockschade:

  • De aard, toedracht en gevolgen van het ongeval, waaronder de intentie van de veroorzaker en de aard en ernst van het letsel van het slachtoffer
  • De manier waarop de naaste is geconfronteerd met het ongeval en de gevolgen daarvan
  • De aard van de relatie tussen het slachtoffer en de naaste

Als uit een objectieve rapportage van een deskundige blijkt dat er sprake is van shockschade, dan komt zowel de materiële als de immateriële schade voor vergoeding in aanmerking.

Affectieschade
Sinds 1 januari 2019 is op grond van de Wet vergoeding affectieschade ook vergoeding van affectieschade mogelijk. Affectieschade is een vorm van smartengeld, waarmee nabestaanden of naasten van het slachtoffer schadevergoeding kunnen vorderen voor het leed en verdriet als het slachtoffer is overleden of ernstig letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval. Een beperkte kring van naasten kunnen affectieschade vorderen, namelijk de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer. Zij komen in aanmerking voor een vergoeding tussen de 12.500 en 20.000 euro aan affectieschade.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over shockschade of affectieschade? Neem dan contact op met Leidse Letselschade Advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in het letselschaderecht en staan slachtoffers (en hun naasten) bij die als gevolg van een ongeval letselschade hebben opgelopen.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.