Pensioenschade: de financiële gevolgen van een ongeval op de langere termijn kunnen enorm zijn

Heeft u letselschade opgelopen? Dan heeft u waarschijnlijk te maken met een daling van uw inkomen, bijvoorbeeld omdat u arbeidsongeschikt bent geraakt. U bent zich er waarschijnlijk niet van bewust, maar de hoogte van uw pensioen loopt waarschijnlijk ook gevaar. Pensioenschade is een ingewikkeld onderwerp, omdat de schade niet meteen, maar pas na uw pensionering optreedt. Ook bestaan er veel verschillende soorten pensioenregelingen, ieder met hun eigen regels en voorwaarden. Het vaststellen van pensioenschade is daarom niet eenvoudig.

Bij het vaststellen van de pensioenschade gaat het om de vraag hoeveel pensioen u zou hebben ontvangen als het ongeval niet had plaatsgevonden. Bij opgetreden arbeidsongeschiktheid treedt er in de meeste gevallen inkomensverlies op na 67 of 68 jaar. Soms is het verschil klein, soms is het verschil enorm. Dit is onder meer afhankelijk van uw leeftijd, de pensioenregeling waaraan u deelneemt en hoe uw loopbaan zich vermoedelijk zou hebben ontwikkeld zonder ongeval. Pensioenschade is een belangrijk onderdeel van een letselschadeclaim.

Premievrije pensioenopbouw
Veel pensioenregelingen geven bij arbeidsongeschiktheid het recht om premievrij pensioen op te blijven bouwen. De hoogte van deze voortzetting is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid, maar bij volledige arbeidsongeschiktheid is de voortzetting meestal beperkt tot 70% en in sommige regelingen zelfs 50%. Dat betekent dat uw pensioenopbouw na het ongeval jaarlijks minimaal 30% lager is. Dit verschil is nog veel groter als uw inkomen zonder ongeval zou zijn gestegen. Afhankelijk van de resterende looptijd resulteert dit in een aanmerkelijk lager pensioen dan zonder ongeval het geval zou zijn geweest.

Vaststellen pensioenschade
Het kan ingewikkeld zijn om pensioenschade correct te berekenen. We onderzoeken welke financiële consequenties het ongeval heeft na uw pensionering. Het begint met het op een rij zetten van de informatie over uw pensioen. Welk type pensioenregeling is van toepassing? Daarbij wordt gekeken naar de beschikbare arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen in uw pensioenregeling. Van belang is onder meer wat er is geregeld omtrent premievrije voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid en of dit al is aangevraagd en/of toegekend.

Actuele kennis van pensioenen
U heeft vast wel gehoord dat er in Nederland grote veranderingen op komst zijn in ons pensioenstelsel. Deze wijzigingen zullen ook gevolgen hebben voor de letselschadepraktijk. Pensioenschade is zo’n een complex vraagstuk dat zelfs lang niet alle letselschadeprofessionals u hiermee adequaat kunnen helpen. Uw belangenbehartiger moet actuele kennis hebben van de verschillende definities en op basis van de juiste informatie een goede inschatting kunnen maken van mogelijke schade. V00r vragen kunt u altijd contact opnemen met Leidse Letselschade Advocaten.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.