De hoogte van het uitgekeerde smartengeld bij letselschade varieert van 100 tot wel 350.000 euro

Hoeveel smartengeld wordt er in mijn zaak uitgekeerd? Dat is een vraag die we veel horen van onze cliënten. Het is lastig om vooraf aan te geven welk bedrag redelijk is, omdat dat afhangt van veel individuele factoren en omstandigheden. Wel kunnen we algemene bandbreedtes aanduiden. Daarover gaat dit artikel van Leidse Letselschade Advocaten.

Voor de psychische schade die het gevolg is van een ongeval of misdrijf, zoals pijn, leed en verminderd levensplezier, krijgt u smartengeld. Hoeveel smartengeld u krijgt, is afhankelijk van de ernst van uw letsel en de invloed van het letsel en de beperkingen op uw leven. De bedragen aan smartengeld die worden uitgekeerd variëren van €100,- tot wel €350.000,-.

Bepaling van de hoogte van het smartengeld
Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld wordt onder meer gekeken naar de ernst van het letsel, de duur en intensiviteit van de medische behandelingen en de revalidatie en de invloed van het letsel en de daaruit voortvloeiende beperkingen op het dagelijkse leven, zoals gezinsleven, werk en hobby’s. Het is mogelijk om hierbij een vergelijking te maken van deze omstandigheden met soortgelijke gevallen waarbij de rechter smartengeld heeft toegekend.

Hoogste smartengeld
Op 24 december 2020 kende de rechtbank Rotterdam een recordbedrag van €350.000 aan smartengeld toe. Het slachtoffer was een 35-jarige Rotterdammer die zwaar was mishandeld in zijn eigen woning door een bekende. Het slachtoffer kreeg flinke klappen tegen zijn hoofd, waarbij hij blijvend hersenletsel opliep, met als gevolg een halfzijdige verlamming. Hij is voor de rest van z’n leven volledig afhankelijk van verpleging, verzorging en begeleiding. Omdat hier sprake is van zwaar lichamelijk letsel met grote en blijvende gevolgen voor het slachtoffer, kende de rechtbank een smartengeldvergoeding toe van €350.000.

Indicatie van hoogte smartengeld
Om een indicatie te kunnen geven van de hoogte van het smartengeld, maken we een onderscheid in vier soorten letselschade: licht letsel, middelzwaar letsel, zwaar letsel en zeer zwaar letsel. Onder licht letsel verstaan we letsel dat volledig geneest binnen zes maanden. Onder middelzwaar letsel verstaan we ernstig tijdelijk letsel met een langere hersteltijd. Onder zwaar letsel verstaan we ernstig (deels) blijvend letsel. Onder zeer zwaar letsel verstaan we ernstig blijvend letsel met zware beperkingen.

Het is belangrijk te vermelden dat smartengeld maar een deel van de totale schade is. De letselschadevergoeding omvat daarnaast ook schadeposten zoals verlies van inkomsten en vergoeding van de kosten van hulpmiddelen en voorzieningen.

Meer weten?
Wilt u meer weten of wilt u uw letselschadezaak voorleggen aan een deskundige? Voor vragen over letselschade kunt u altijd contact opnemen met Leidse Letselschade Advocaten. Ons kantoor is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade en de advocaten Gerben Janson en Joost van den Berg zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.