Sporten is gezond, waar wat als je letselschade oploopt door toedoen van een medespeler?

Iets meer dan de helft van de Nederlanders beoefent een sport, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze doen bijvoorbeeld wekelijks aan fietsen, fitness, hardlopen, voetbal, wandelen of tennis. Dat sporten gezond is, weten we allemaal, want door te bewegen verklein je de kans op aandoeningen als hart- en vaatziekten, diabetes en een depressie. Maar er bestaat wel een kans op blessures. Bij sporten als voetbal en hockey heb je een grotere kans op lichamelijk letsel dan bij zwemmen en hardlopen. Als je gaat sporten, zul je het risico op blessures tot op zekere hoogte voor lief moeten nemen. Maar wat als een tegenspeler je zodanig blesseert, dat er ernstige letselschade optreedt? Is hij of zij daarvoor dan aansprakelijk? Hoe kijken rechters in Nederland daarnaar? Daarover gaat dit artikel.

Niet snel aansprakelijk

Stel je loopt op straat als een voorbijganger je plotseling een harde schop geeft. Niet alleen is dat gedrag strafbaar, ook zul je eventuele letselschade op de dader kunnen verhalen. Maar het uitdelen van een schop is niet altijd strafbaar en leidt ook niet altijd tot aansprakelijkheid. Want tijdens de sporten voetbal, rugby of karate, is het uitdelen van een schop onderdeel van het spel. Het gedrag is in die setting volstrekt normaal, tenzij het gaat om gedrag dat veel verder gaat dan gedrag dat gangbaar is in de betreffende sport.

In sport- en spelsituaties geldt volgens de Hoge Raad een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid. Van onrechtmatig gedrag is dus niet snel sprake, ook niet bij gedrag dat bij een ander letsel veroorzaakt. Of er sprake is van onrechtmatig handelen als gevolg van een ongeval tijdens sport en spel, hangt af van de omstandigheden. Als er aan één of meerdere van de volgende voorwaarden is voldaan, kan de veroorzaker van de letselschade aansprakelijk zijn:
• Er is sprake van opzettelijk handelen, met grove roekeloosheid of met grove schuld;
• Er wordt in grove strijd met de spelregels gehandeld;
• Er is sprake van onvoorziene gedragingen, waartoe het spel niet uitlokt;
• Er is in strijd met de tuchtregels gehandeld van de vereniging.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een rugbyer raakte ernstig geblesseerd door een harde tackle van een tegenstander. Hij brak zijn linkerbeen en enkel en liep blijvend letsel op. Het slachtoffer stelde de tegenspeler aansprakelijk voor zijn letselschade, waaronder inkomstenverlies en smartengeld. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenspeler wees de aansprakelijkheid af, waarna de kwestie aan de rechter werd voorgelegd.

Zowel de rechtbank als het gerechtshof waren van mening dat de tegenspeler niet onrechtmatig heeft gehandeld en dus niet aansprakelijk is voor het letsel van het slachtoffer. Hoewel de tackle hard en gevaarlijk was, maakten ze deel uit van het ruwe rugbyspel. Het gedrag was niet gevaarlijk of ongebruikelijk genoeg waren om de speler aansprakelijk te houden voor de gevolgen.

Advies

Heeft u letselschade opgelopen bij een sportwedstrijd door toedoen van een ander? Verzamel zoveel mogelijk informatie, bijvoorbeeld door gegevens van getuigen te noteren en foto’s te maken van de plaats van het ongeval.

Zoekt u juridisch advies? Neem dan contact met ons op.

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.