Verlies van arbeidsvermogen bij letselschade: de vaststelling van misgelopen inkomsten is complexer dan je denkt

Slachtoffers van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout lopen daarbij vaak letselschade op. Deze schade is het (financiële) gevolg van de klachten en beperkingen die het slachtoffer na het ongeval parten spelen. De grootste schadepost is vaak het verlies van arbeidsvermogen. Hieronder vallen de inkomsten die het slachtoffer zonder ongeval had kunnen verdienen.

Wat is verlies van arbeidsvermogen?
Verlies van arbeidsvermogen, ook wel verlies van verdienvermogen genoemd, treedt op als het slachtoffer letsel oploopt door een ongeval, waardoor hij of zij tijdelijk of blijvend en geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor loopt het slachtoffer inkomsten mis. Deze schade kan oplopen tot een enorm bedrag. Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval, zal deze schade door de aansprakelijke partij gecompenseerd moeten worden.

Vaststelling van verlies aan arbeidsvermogen
De correcte vaststelling van de schadepost verlies van arbeidsvermogen is specialistenwerk. Dat geldt met name voor de complexere zaken, zoals die van zelfstandig ondernemers. Er moet worden gekeken naar de inkomsten die het slachtoffer vóór het ongeval verdiende, maar ook een aannemelijke hypothetische situatie worden geschetst van hoe de inkomsten zich zonder ongeval in de toekomst zouden hebben kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt rekening gehouden met het arbeidsverleden, opleidingen, persoonlijke ambities en talenten en reële beschikbare kansen op de arbeidsmarkt.

Meer dan alleen misgelopen salaris
Als een slachtoffer na een ongeval minder of helemaal niet meer kan werken, dan komt er over het algemeen minder salaris binnen. Na een periode van doorgaans twee jaar, kan het slachtoffer nog verder terugvallen in inkomsten, bijvoorbeeld wanneer de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en er een uitkering moet worden aangevraagd.

Maar de schadepost verlies van arbeidsvermogen houdt meer in dan alleen het misgelopen salaris wat door de werkgever aan het slachtoffer werd overgemaakt. Ook moet rekening worden gehouden met inkomensafhankelijke randvoorwaarden, zoals een auto van de zaak, eventuele (automatische) salarisverhogingen, aftrekposten van de hypotheek, bijdrage aan de ziektekostenverzekering en (vergoeding van) de kosten van kinderopvang.

Niet te vergeten: de pensioenschade
In vrijwel alle gevallen van blijvende arbeidsongeschiktheid is er naast verlies van arbeidsvermogen ook sprake van pensioenschade. De verminderde inkomsten zijn immers ook van invloed op de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Ook deze schade moet zorgvuldig berekend worden.

Belangrijk: Schakel een gespecialiseerde advocaat in
De vaststelling van het verlies van arbeidsvermogen behoort géén natte-vingerwerk te zijn en kan dan ook niet worden vastgesteld op de achterkant van een bierviltje. Het gaat vaak om een grote schadepost en om geld dat het slachtoffer écht nodig heeft om financiële problemen op de langere termijn te kunnen voorkomen.

Er is eigenlijk maar één manier om ervoor te zorgen dat alle schade, waaronder het verlies van arbeidsvermogen, volledig wordt vergoed. En dat is door de hulp in te schakelen van een in letselschade gespecialiseerde advocaat. Voor de correcte berekening van verlies van arbeidsvermogen werken we samen met gecertificeerde rekenkundigen, waardoor het slachtoffer er gerust op kan zijn dat de schade die wij namens hem of haar claimen ook correct is.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u uw letselschadezaak aan ons voorleggen? Neem gerust contact op met Leidse Letselschade Advocaten. Wij staan voor u klaar!

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.