Bedrijfsongeval

Heeft u letsel opgelopen tijdens het uitvoeren van uw werk? Leidse Letselschade Advocaten helpt u graag met het verhalen van uw schade.

Wat is een bedrijfsongeval?
Er is sprake van een bedrijfsongeval of arbeidsongeval wanneer het ongeval plaatsvindt onder werktijd. Dit kan op de werkvloer zijn, maar ook op zakenreis. Wanneer u slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval, dan moet de aansprakelijke partij de schade vergoeden. In de meeste gevallen is dit uw werkgever. Bijna altijd is uw werkgever hiervoor verzekerd.

Zorgplicht: werkgever aansprakelijk
Een werkgever heeft een zorgplicht naar zijn werknemers. Dit houdt in dat een werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Als er een ongeval gebeurt, heeft de werkgever vaak niet voldaan aan zijn zorgplicht. Als dat het geval is, is uw werkgever aansprakelijk voor de geleden schade. Eventuele letselschade kan dus ook op hem verhaald worden.

Een uitzondering op deze regel is wanneer een van de medewerkers roekeloos gedrag heeft vertoond. De werkgever moet dit dan wel aantonen.

Inspectie SZW
Heeft een bedrijfsongeval plaatsgevonden en is er sprake van ernstig letsel (met bijvoorbeeld een ziekenhuisopname), dan is de werkgever verplicht het bedrijfsongeval bij de Inspectie SZW te melden. De inspectie zal dan vrijwel altijd een onderzoek instellen. De inspectie kan een proces-verbaal opmaken naar aanleiding van het bedrijfsongeval en de werkgever kan een boete opgelegd krijgen. Het proces-verbaal is belangrijk om later de juiste toedracht van het bedrijfsongeval in kaart te kunnen brengen.

Vertel ons uw verhaal, want een bedrijfsongeval is al vervelend genoeg. We helpen u stap voor stap bij het claimen van de schadevergoeding en met het verhalen van uw schade.

Vertel uw verhaal

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.