Verkeersongeval

Heeft u letsel opgelopen bij een verkeersongeval? Leidse Letselschade Advocaten helpt u graag met het verhalen van uw schade.

Verkeersdeelname
Deelnemen aan het verkeer is noodzakelijk, maar ook gevaarlijk. Vaak beseffen we de risico’s pas als we zelf of iemand in onze omgeving bij een ongeval betrokken raakt. Ook als u zelf alle verkeersregels naleeft en alle mogelijke voorzichtigheid in acht neemt, kunt u bij een ongeluk betrokken raken. Letselschade door een verkeersongeval komt veel voor.

Aansprakelijk
Om vast te stellen welke partij aansprakelijk is voor het ongeval, zal de toedracht van het ongeluk vastgesteld moeten worden. In veel gevallen is de toedracht duidelijk en dus ook de vraag welke partij er aansprakelijk is. Onder andere een politierapport en verklaringen van getuige(n) kunnen hierbij als bewijsmateriaal worden gebruikt.

Ons advies is om na het ongeluk samen met de andere partij het schadeformulier in te vullen en te ondertekenen waarbij ook een situatieschets wordt getekend over de toedracht. Verder is het verstandig om gelijk foto’s te maken van de situatie ter plekke en van de schade aan de betrokken voertuigen/fiets/bromfiets. Als er getuigen zijn geweest van het ongeval kunt u de gegevens van de getuige op het schadeformulier te noteren. Tenslotte adviseren wij u om op het schadeformulier duidelijk aan te geven dat u letsel heeft opgelopen.

Heeft u letselschade opgelopen bij een verkeersongeval? Vertel ons uw verhaal, want een ongeval is al vervelend genoeg. We helpen u stap voor stap bij het claimen van de schadevergoeding en met het verhalen van uw schade.

Vertel uw verhaal

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.