Stappenplan

Hieronder treft u een stappenplan aan als u een ongeval heeft gehad waarbij u letsel heeft opgelopen. 

Stap 1: verzamel bewijsmateriaal
De eerste stap is ervoor te zorgen dat u op de plaats van het ongeval bewijsmateriaal verzamelt. Maak foto’s van de situatie,  met uw mobiele telefoon, verzamel namen van getuigen, laat bij een aanrijding een politierapport opmaken, vul het schadeformulier in, etc.

Stap 2: bezoek een arts
Belangrijk in het stappenplan letselschade is de gang naar een arts, en wel zo snel mogelijk na het ongeval. Allereerst voor uw eigen gezondheid, maar ook om een medische dossier op te laten stellen.

Stap 3: neem vrijblijvend contact op met Leidse Letselschade Advocaten
Neem contact met Leidsel Letselschade Advocaten voor een vrijblijvende afspraak.

Stap 4: verzamelen schadeposten
Zorg dat u al uw onkosten goed in kaart brengt. Het handigst is het om dat op papier te zetten. Denkt u aan alle kosten. Kleine kosten als parkeerkosten en reiskosten bij en naar het ziekenhuis kunt u onder andere opvoeren als schadeposten. Een grote schadepost is vaak inkomsten die u door uw opgelopen letsel moet missen, vooral als u te maken krijgt met geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Stap 5: Leidse Letselschade Advocaten stuurt aansprakelijkstelling
Na de bespreking en inventarisatie stuurt Leidse Letselschade Advocaten namens u een aansprakelijkstelling naar de (verzekeraar van de) veroorzaker van het ongeval.

Stap 6: Leidse Letselschade Advocaten vraagt het medisch dossier op
Als de aansprakelijkheid erkend is, dient uw letsel en de medische gevolgen in kaart gebracht te worden. Wij zullen de medische informatie voorleggen voor advies aan onze eigen medisch adviseur. De verzekeraar van de veroorzaker zal, natuurlijk met uw toestemming, uw medische gegevens ook willen inzien.

Stap 7: Leidse Letselschade Advocaten vraagt voorschot op de schade
Als de aansprakelijkheid is erkend, vraagt Leidse Letselschade Advocaten een voorschot op de schade die is geleden en op de toekomstschade.

Stap 8: herstel en medische eindsituatie afwachten
Uw herstel is het belangrijkste. Dit zullen wij moeten afwachten. In de tussentijd proberen wij u te ontzorgen. Wij wachten tot er sprake is van een medische eindsituatie. Er is sprake van een medische eindsituatie als u volledig bent hersteld of klachten en beperkingen blijft houden in een stabiele situatie.

Stap 9: in overleg met de verzekeraar over een schadevergoeding
Op het moment dat er sprake is van een medische eindsituatie inventariseren wij met u nogmaals de schade, ook voor de toekomst. Hierna gaan wij in overleg met de verzekeraar over een schadevergoeding voor u. Mogelijk dat er voor de toekomst nog een voorbehoud wordt opgenomen als er op medisch of financieel gebied verslechtering van uw situatie wordt verwacht.

Stap 10: afronding van uw zaak
Na het overleg met de verzekeraar bespreken wij het voorstel van de verzekeraar met u en adviseren wij u hierover. Als u akkoord bent, zal uw zaak verder afgerond worden. Leidse Letselschade Advocaten helpt u uiteraard met de afronding.

 

Leidse Letselschade Advocaten helpt u graag met het verhaal van uw schade aan de hand van het stappenplan.

Vertel uw verhaal

Gerben Janson

Joost van den Berg

Heeft u een ongeluk gehad of een vraag over letselschade? Gerben en Joost helpen u graag en staan u persoonlijk te woord. Vertel hier uw verhaal.