Veel gestelde vragen

Wij hebben een overzicht opgesteld van de meest gestelde vragen over een letselschade zaak. Uiteraard kunt u altijd contact met ons op nemen als u andere vragen heeft.  Leidse Letselschade Advocaten helpt u graag met al uw vragen.

 1. Wat is letselschade?
 2. Welke schade wordt vergoed?
 3. Is er iemand aansprakelijk?
 4. Wat zijn de kosten van juridische hulp voor mij?
 5. Wanneer wordt de schade vergoed?
 6. Hoe ziet het letselschadetraject na een ongeval er uit?
 7. Wat is de hoogte van de schadevergoeding?

Vraag 1. Wat is letselschade?
Letselschade is de schade die u lijdt als gevolg van letsel waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Letselschade kan ontstaan door verschillende ongevallen. U kunt hierbij onder andere denken aan een verkeers- of bedrijfsongeval.

Vraag 2. Welke schade wordt vergoed?
Als er een aansprakelijke partij is, heeft u recht op een schadevergoeding na een ongeval. Voorbeelden van schadeposten die kunnen worden verhaald op de veroorzaker zijn onder andere: verlies van inkomen, medische kosten, hulp in en rond het huis, reiskosten, studievertraging en smartengeld.

Vraag 3. Is er iemand aansprakelijk?
Of er iemand aansprakelijk is hangt af van meerdere factoren. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij u laten weten of wij kansen zien. Neem telefonisch contact met ons op om uw letselschadezaak te bespreken.

Vraag 4. Wat zijn de kosten van juridische hulp voor mij?
De behandeling van uw letselschadezaak door Leidse Letselschade Advocaten is kosteloos wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend. In Nederland dienen onze kosten na erkenning van de aansprakelijkheid betaald te worden door de (verzekeraar) van de veroorzaker. In dat geval kost het inschakelen van Leidse Letselschade Sdvocaten u dus in principe niks.

Vraag 5. In welke gevallen moeten wij naar de rechter?
Het is soms noodzakelijk dat een letselschade zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Vaak komen partijen in onderling overleg tot een financiële regeling. Het voordeel van het inschakelen van Leidse Letselschade Advocaten is dat wij wel voor u naar de rechter kunnen stappen als de (verzekeraar van) de veroorzaker niet wil meewerken aan een redelijke schadevergoeding. Wij stappen alleen naar de rechter na overleg met u. Op dat moment maken wij met u ook afspraken over de kosten van de procedure,

Vraag 6. Wanneer wordt de schade vergoed?
Uw schade zal worden vergoed wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval door de (verzekeraar van de) veroorzaker is erkend. De verzekeraar zal in veel gevallen tussentijds voorschotten uitkeren.

Vraag 7. Hoe ziet het letselschadetraject na een ongeval er uit?
Allereerst zal Leidse Letselschade Advocaten de verzekeraar van de veroorzaker aansprakelijk stellen. Indien de aansprakelijkheid wordt erkend zal de schade worden geïnventariseerd. Vervolgens zullen wij een eerste voorschot voor u vragen op de door u geleden en nog te lijden schade. Verder zal de medische informatie bij uw behandelend artsen worden opgevraagd. Onze medisch adviseur zal hier vervolgens een advies over geven. Wij volgen hierna uw herstel. Wij zullen u pas adviseren een zaak af te wikkelen met de verzekeraar van de veroorzaker als er sprake is van een medische eindsituatie. Dit kan vaak lang duren. Wij houden u gedurende het hele traject op de hoogte.

Vraag 8. Wat is de hoogte van de schadevergoeding?
De hoogte van de schadevergoeding na het ongeval hangt onder andere af van:

 • de aard en ernst van het door u opgelopen letsel;
 • de klachten en beperkingen die u heeft;
 • uw herstel;
 • uw leeftijd;
 • uw thuissituatie;
 • uw beroep en de vraag of u arbeidsongeschikt bent geraakt door het ongeval.

Leidse Letselschade Advocaten helpt u graag bij het verhalen van uw letselschade.

Joost van den Berg
Gerben Janson